Welkom bij

Praktijk
van Roozendaal

Praktijk van Roozendaal is een praktijk die specialistische hulp biedt aan gezinnen, volwassenen, jongeren en kinderen die vastgelopen zijn in het dagelijks leven. Psychische klachten zoals problemen in het gedrag, het denken, de emoties of in de omgang met de omgeving kunnen een aanleiding zijn om hulp te zoeken. 

 

Binnen de praktijk is het mogelijk om individueel, in groeps- of gezinsverband of met uw partner behandeld te worden. De cliënt en het gezin staan centraal in de praktijk. Binnen de behandeling wordt de cliënt geholpen om minder tot geen hinder meer te ondervinden van de klachten op een cliëntgerichte, wetenschappelijk onderbouwde en doeltreffende manier.

 

Lees meer

 • Angst- en spanningsklachten
 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
 • Stemmingsklachten, zoals depressie
 • Negatief zelfbeeld
 • Lichamelijke klachten zonder duidelijke lichamelijke oorzaak
 • Gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek (in ontwikkeling)
 • Problemen in de relationele sfeer
 • Regulatieproblemen op zeer jonge leeftijd
 • Problemen met school, studie of uitoefening van beroep
 • Moeilijkheden in het sociaal contact
 • Vraag om psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen (ten behoeve van behandeling)

 


Indien er sprake is van crisisgevoelige problematiek, suïcidaliteit of een behoefte aan zeer frequente intensieve zorg dan verwijzen wij u naar uw huisarts gezien de kleinschaligheid van de praktijk en de beperkte bereikbaarheid buiten kantooruren. Mocht u buiten kantoortijden nood hebben aan acute zorg, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Breda, tel. nr. : 0765258500 of de zelfmoordpreventielijn, tel. nr. 0800 0113. 

Bekijk totale aanbod
X

Wij streven er altijd naar om u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van onze professionele begeleiding. Helaas hanteren wij momenteel een aanmeldstop omwille van een grote drukte in de praktijk. 

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. U wordt dan in contact gebracht met een andere zorgaanbieder waar u binnen korte tijd terecht kunt. 

 

Contact & Overleg

06 401 66 278

Omwille van de kleinschaligheid van de praktijk zijn we telefonisch niet altijd bereikbaar. Om die reden zouden we u willen vragen onze voicemail in te spreken met uw naam en telefoonnummer. Aanmeldingen kunnen niet telefonisch gedaan worden. 

Wilt u zich meteen aanmelden?Aanmelden