Vergoeding

Jongvolwassenen en volwassenen

De vergoeding van de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ voor cliënten van 18 jaar en ouder worden volledig en rechtstreeks via de basisverzekering vergoed. Vergoeding van hulp valt onder het verplichte eigen risico. Dit betekent dat uw eigen risico wordt aangesproken en betaalt dient te worden aan uw zorgverzekeraar.

Wij zijn aangesloten bij vrijwel alle zorgverzekeraars. Twijfelt u? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Om zorg te kunnen ontvangen dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief van de huisarts. De huisarts verwijst afhankelijk van de ernst van de klacht voor:
 

  • Psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ bij lichte tot matige psychische problemen.
  • Psychologische zorg in de Specialistische GGZ bij zwaardere psychische problemen.

Kinderen en jongeren

De zorg voor cliënten tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Wij hebben een contract met de gemeenten die vallen onder de regio’s West Brabant West en West Brabant Oost.

Om zorg te kunnen ontvangen heeft u een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts nodig of een beschikking van het Centrum voor Jeugd- en Gezin. 
 

No-show

Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, dient u de sessie zelf te betalen. Het tarief bedraagt 80 euro en wordt niet door de verzekeraar of gemeente vergoed. U kunt de afspraak afzeggen via de voicemail of per e-mail.

 

 

Particulier

Indien u geen verwijzing heeft of de zorg zelf wil betalen, dan wordt het uurtarief van 160 euro gehanteerd, gebaseerd op het uurtarief van de NZA. Dit tarief geldt ook voor aandoeningen die niet door uw verzekeraar gedekt worden.